Bærekraft

Et smart nabolag vil være bærekraftig om det utvikles på en arealeffektiv måte og at det samtidig er energieffektivt.